Мельник Роман
Сергійович

Доктор юридичних наук, професор,
академік Академії адміністративно-правових наук

Детальніше

Мельник Роман
Сергійович

Доктор юридичних наук, професор,
академік Академії адміністративно-правових наук

Детальніше

Дослідження

Підручники та навчальні посібники
Адміністративна діяльність міліції / За заг. ред. акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки: Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 448 с. / Глава 6 у співавторстві (С. 157–178). Адміністративне право України / За заг. ред. О.М. Бандурки: Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. Справ. 2004. 480 с. ...
Монографії
Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія. – Х. : Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. 398 с. Переглянути Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика : монографія / за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової / [2 та ін.]. – О. : Фенікс, 2013. ...
Коментарі до законодавства
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. Р. С. Мельника. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 1030 с. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. Т. О. Коломоець, В. К. Колпакова. Запоріжжя. Видавничий дім «Гельветика», 2019. 588 с. (С. 213-227). Кодекс адміністративного судочинства ...
Статті
Мельник Р.С. Законність як принцип управління та його роль у діяльності органів державної виконавчої влади // Вісник Запорізького юридичного інституту, 1999, № 4, С. 126–132. Мельник Р.С. Вплив адміністративного розсуду на законність застосування заходів адміністративного примусу // Вісник Університету внутрішніх справ, 2000, Спецвипуск, С. 157–159. Мельник Р.С. Місце правових норм ...
Виступи на конференціях
Мельник Р.С. Контрольні процедури в діяльності міліції громадської безпеки: деякі невирішені питання // Забезпечення правопорядку та безпеки громадян у контексті реформування міліції громадської безпеки: Матеріали науково-практичної конференції. Харків, 17 березня 2006 р.: Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ, 2006, С. 62–65. Мельник Р.С. Інститут адміністративної відповідальності та проблеми систематики адміністративного ...
Інші матеріали
Систематический указатель к Университетским известиям за 1861-1913 гг. / упорядник проф. Мельник Р.С., 2019. 210 с. Переглянути Правова держава за допомогою адміністративного судочинства: Німеччина, Україна, Казахстан : збірник статей / за редакцією проф. Р. Мельника, проф. Г. Кюпера, д-ра А. Хіммельрайх. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Переглянути ...

Експертне бачення

Мельник Р.

Чому наші університети не прогресують у світових рейтингах?

Мельник Р.

Можливості для студентів та вчених у Німеччині

Мельник Р.

У пошуках університетського «обличчя».

Мельник Р.

У пошуках мотивації працівників університетів

Мельник Р.

Про академічну доброчесність та небезпеки у боротьбі за неї

Мельник Р.

Свій серед своїх: академічний інбридинг знищує українські виші

Мельник Р.

У боротьбі за якість університетської освіти

Громадська діяльність

 • Засновник та керівник Юридичної клініки Харківського національного університету внутрішніх справ, Харків (Україна, 2007-2009)
 • Автор, керівник та співвиконавець проекту для дітей «Безпека для малих та дорослих», Харків (Україна, 2008-2009)
 • Президент громадської організації «Асоціація випускників юридичного факультету», Київ (Україна, 2016 - по т/ч)
 • Засновник та керівник соціально-правового проекту «Університет юних правознавців», Київ (Україна, 2015-2020)
 • Головний редактор наукового журналу «Адміністративне право і процес», Київ (Україна, 2019 – по т/ч)
 • Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Слово Національної школи суддів України», Київ (Україна, 2020 – по т/ч)
 • Головний редактор від України наукового журналу «Recht osteuropäischen Staaten (ReOS)», Гьотинген (Німеччина, 2014 – по т/ч)
 • Член редакційної колегії журналу «Zanger», Нур-Султан (Казахстан, 2021 – по т/ч)
 • Член правління громадської організації «Асоціація фахівців адміністративного права», Харків (Україна, 2016 – по т/ч)
 • Член правління громадської організації «Німецько-український правознавчий діалог», Київ (Україна, 2015 – по т/ч)
 • Член науково-консультативної ради при Верховному Суді України, Київ (Україна, 2018 – по т/ч)
 • Член науково-консультативної ради при Верховному Суді Республіки Казахстан, Нур-Султан (Казахстан, 2021 – по т/ч)
 • Віце-президент з питань науки Академії адміністративно-правових наук, Київ (Україна, 2019 – по т/ч)

Наукова школа

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Барікова А.А.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ПРАВА НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Головко Валерій Віталійович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Белей Єлизавета Несторівна

УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кравченко Михайло Георгійович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПАРАТІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Мащук Віталій Юрійович

АДМІНІСТРАТИВНО-СПОРТИВНЕ ПРАВО ЯК ПІДГАЛУЗЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Моргунов Олександр Анатолійович

УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИКІВ САМОВРЯДНИХ ПРОФЕСІЙ

Остапенко Тетяна Анатоліївна

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ЯК ПІДГАЛУЗЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Петров Євген Вікторович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ

Петров Сергій Вікторович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНИМИ ОСОБАМИ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я

Полубатко Вікторія Володимирівна